کدال۳۶۰
1399/10/10
12:50
#کزغال معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت زغال سنگ پروده طبس - نماد: کزغال(ذپروده طبس) 1399-10-...

#کزغال


معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هییت مدیرهمعرفی/تغییر در ترکیب اعضای هییت‌مدیره شرکت زغال سنگ پروده طبس - نماد: کزغال(ذپروده طبس)۱۳۹۹-۱۰-۱۰ ۱۲:۵۰:۰۸ (۷۰۷۸۹۵)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0