کارگزاری آبان
1400/07/17
10:33
📊شزنگ اطلاعیه 1400/07/17 *تجهیز نیروی زنگان* افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - تحصیل سهام- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

📊شزنگ


اطلاعیه ۱۴۰۰/۰۷/۱۷


*تجهیز نیروی زنگان*


افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - تحصیل سهام- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
انتهای خبر

0
0