سیگنال یاب روزانه
1399/08/27
11:09
#خکاوه جالبه مدیرعاملی که میگفت اگر میتونستم خودم میخریدم حالا که اکثر صف فروش ها جمع شده هم حاضر نیست جنازه سهمش رو از بازار جمع کنه بهر حال دست...

#خکاوهجالبه مدیرعاملی که میگفت اگر میتونستم خودم میخریدم حالا که اکثر صف فروش ها جمع شده هم حاضر نیست جنازه سهمش رو از بازار جمع کنهبهر حال دست خودشونه، حواستون باشه صفش که ریخت بدونید به قیمت دلخواهشون رسیده و وقت جمع کردنشونه، اونجا میتونید برای خرید بررسی کنید

انتهای خبر

0
0