نوآوران امین
1401/02/21
17:11
حفاری شمال(#حفاری) صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی نشده) ✅ افزایش 43 درصدی درآمدهای عملیاتی 12 ماهه 1400 در مقایسه با دوره ...

حفاری شمال(#حفاری)


صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)✅ افزایش ۴۳ درصدی درآمدهای عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۴۰۰ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۱۱,۹۷۳,۴۹۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۷,۱۳۰,۰۸۰ میلیون ریال رسیده است)


⭕️کاهش ۸۴ درصدی سود خالص ۱۲ ماهه ۱۴۰۰ و تحقق سود ۲۸۰ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0