سیگنال طلایی
1399/10/29
10:05
⭕️ موضوعات جلسه طبق شنیده ها : ۱-نامتقارن سازی ۵ به ۲ دامنه نوسان ۲-تشکیل بازار برتر با دامنه۱۰ درصدی با حضور ۴ نماد ۳-سامان دهی اوضاع بازار سرمایه

⭕️ موضوعات جلسه طبق شنیده ها :۱-نامتقارن سازی ۵ به ۲ دامنه نوسان


۲-تشکیل بازار برتر با دامنه۱۰ درصدی با حضور ۴ نماد


۳-سامان دهی اوضاع بازار سرمایه

انتهای خبر

0
0