کدال۳۶۰
1401/03/03
16:40
#ثپردیس #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1401/02/31 ▪ شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1401/02/31 از محل واگذاری...

#ثپردیس


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
▪ شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ از محل واگذاری پروژه های خود درآمدی نداشته است.
▪ ثپردیس با سرمایه ثبت شده ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۸ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ از محل واگذاری پروژه های خود مبلغ ۱۰,۹۱۸ میلیون ریال درآمد داشته که نسب به مدت مشابه سال قبل ۰٪ رشد داشته است
۱۴۰۱-۰۳-۰۳ ۱۶:۴۰:۳۹ (۸۸۷۰۸۱)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0