بورسینه
1399/08/18
12:57
📌نمای پایانی بورس و فرابورس امروز/ تشکیل صفوف خرید برای دارویی در انتهای بازار 🔹افت ۲۲هزار و ۴۰۲واحدی شاخص کل (۱.۷درصد) آن را در ارتفاع یک میلیون ...

📌نمای پایانی بورس و فرابورس امروز/ تشکیل صفوف خرید برای دارویی در انتهای بازار🔹افت ۲۲هزار و ۴۰۲واحدی شاخص کل (۱.۷درصد) آن را در ارتفاع یک میلیون و ۲۴۰هزار واحدی قرار داد.


🔹شاخص هم وزن ۰.۷درصد افت کرد.


🔹ارزش معاملات خرد بورس و فرابورس از دو هزار و ۱۴۰میلیارد تومان عبور کرد.


🔹حدود ۵۵۰میلیارد تومان تغییر خالص مالکیت افراد حقیقی به حقوقی


🔹رشد بیش از یک درصد ۹۳نماد و افت بیش از یک درصد ۴۵۱نماد
انتهای خبر

0
0