بورس نامه
1399/09/05
11:50
#شستا ارزش معاملات ۱۴۰۰ میلیارد ارزش عرضه اولیه حدودا ۷ میلیارد تقریبا اندازه یک پنجم عرضه اولیه دست به دست شد!! و کل بازار را به هم زد😏

#شستا


ارزش معاملات ۱۴۰۰ میلیارد


ارزش عرضه اولیه حدودا ۷ میلیاردتقریبا اندازه یک پنجم عرضه اولیه دست به دست شد!!


و کل بازار را به هم زد😏انتهای خبر

0
0