بورس۲۴
1401/03/04
10:32
«وکبهمن» تعلیق ماند

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، نماد معاملاتی مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن به منظور بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۱.۰۳.۲۱ تعلیق می گردد.

«وکبهمن» تعلیق ماند

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، نماد معاملاتی مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن به منظور بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۱.۰۳.۲۱ تعلیق می گردد.

وکبهم
انتهای خبر

0
0