نوآوران امین
1399/11/08
18:30
صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان(#قشرین) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 3 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ✅ افزایش 128 د...

صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان(#قشرین)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)✅ افزایش ۱۲۸ درصدی درآمدهای عملیاتی ۳ ماهه ۱۴۰۰ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۳۴۶,۲۸۸ میلیون ریال به مبلغ ۷۸۸,۸۶۴ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۱۴۸ درصدی سود خالص ۳ ماهه ۱۴۰۰ و تحقق سود ۴۲ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0