کدال۳۶۰
1399/10/08
17:30
#وسپهر #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/09/30(اصلاحیه) ▪ شرکت سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/09/...

#وسپهر


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰(اصلاحیه)▪ شرکت سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ از محل واگذاری سهام ۲۳۷,۰۳۲ میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به عملکرد ۱ ماهه مشابه سال قبل ۱۷۵۴۷۹٪ افزایش داشته است▪ وسپهر با سرمایه ثبت شده ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۹ ماهه سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ از محل سود سهام محقق شده ۱,۰۶۹,۰۸۷ میلیون ریال درآمد داشته که نسب به مدت مشابه سال قبل سودی محقق نکرده است▪️ شرکت در انتهای آذر ماه چندین شرکت با بهای تمام شده ۷۷,۲۳۹,۹۱۳ میلیون ریال در پرتفوی بورسی خود داشته که با رشد ۸۷٪ به مبلغ ۱۴۴,۱۸۴,۳۴۶ میلیون ریال رسیده است.
۱۳۹۹-۱۰-۰۸ ۱۷:۲۹:۵۲ (۷۰۷۱۱۵)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0