آتی کالا
1399/10/07
08:11
پسته بهمن که در محدوده حمایتی 151000 در کف کانال قرار گرفته، در صورت از دست دادن این حمایت، محدوده های بعدی 147000 و142000 را روی ترازهای بعدی فیبو...

پسته بهمن که در محدوده حمایتی ۱۵۱۰۰۰ در کف کانال قرار گرفته، در صورت از دست دادن این حمایت، محدوده های بعدی ۱۴۷۰۰۰ و۱۴۲۰۰۰ را روی ترازهای بعدی فیبو، خواهددید و با حفظ این محدوده حمایتی و عبور از ۱۵۳۰۰۰، محدوده ۱۵۶۰۰۰ را دنبال می کند.انتهای خبر

0
0