صکوک
1400/02/25
10:16
تامین مالی ۷ هزار میلیارد ریالی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران با صکوک اجاره سهام

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک اجاره سهام شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) را به ارزش ۷ هزار میلیارد ریال صادر نمود. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، دارایی مبنای انتشار این اوراق بخشی از سهام شرکت سرمایه گذاری غدیر…

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک اجاره سهام شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) را به ارزش ۷ هزار میلیارد ریال صادر نمود.


به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، دارایی مبنای انتشار این اوراق بخشی از سهام شرکت سرمایه گذاری غدیر می باشد که توسط شرکت واسط مالی مهر پنجم از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران خریداری شده و سپس بصورت اجاره به شرط تملیک به وی واگذار می گردد.


این اوراق ۴ ساله و با نرخ اجاره بهای ۱۸ درصد می باشد که این اجاره بها هر شش ماه یک بار توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به حساب دارندگان اوراق واریز می گردد و عرضه آن از طریق شرکت بورس اوراق بهادار تهران صورت خواهد گرفت.


به منظور تضمین پرداخت اصل و اجاره بهای اوراق مربوطه، بخشی از سهام شرکت سرمایه گذاری البرز، شرکت آهن و فولاد ارفع و شرکت صنعتی آما توثیق خواهد شد یا از طریق اخذ رتبه اعتباری و انتشار اوراق بدون ضامن اقدام می گردد.


عامل فروش این اوراق شرکت کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران بوده و مسئولیت بازارگردانی و تعهد پذیره نویسی آن بر عهده شرکت تامین سرمایه امین می باشد.


انتهای خبر

0
0