پایگاه خبری انتخاب
1399/08/18
01:35
🔸توئیت معنادار ظریف: دیدن شادی که مردم برای جشن گرفتن احیای دموکراسی و آزادی خود نشان می‌دهند، بسیار خوب است. @Entekhab_ir

🔸توییت معنادار ظریف:دیدن شادی که مردم برای جشن گرفتن احیای دموکراسی و آزادی خود نشان می‌دهند، بسیار خوب است.@Entekhab_irانتهای خبر

0
0