پایگاه خبری انتخاب
1399/10/05
12:58
روسیه: 🔹۸۵ درصد افرادی که با واکسن کرونای روسی واکسینه شده اند، هیچ عارضه ای نداشته اند جزئیات در 👇👇 entekhab.ir/002U2P 🆔 @Entekhab_ir

روسیه:


🔹۸۵ درصد افرادی که با واکسن کرونای روسی واکسینه شده اند، هیچ عارضه ای نداشته اندجزییات در 👇👇


entekhab.ir/۰۰۲U۲P


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0