همفکران
1400/05/30
11:21
#خبرهای_موثر 📌 ۱۳ درخواست بخش خصوصی از دولت؛ قیمت گذاری دستوری لغو شود ابوالفضل روغنی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران: لغو قیمت گذاری دستوری، لغ...

#خبرهای_موثر📌 ۱۳ درخواست بخش خصوصی از دولت؛ قیمت گذاری دستوری لغو شودابوالفضل روغنی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران: لغو قیمت گذاری دستوری، لغو سیاست پرداخت ارز ۴۲۰۰تومانی، ثبات نرخ ارز، عدم صدور بخشنامه های متعدد و حل مشکلات بیمه و مالیات ازجمله درخواست های بخش خصوصی است.در حال حاضر اولین خواسته بخش تولید که بارها نیز عنوان شده دادن یک آرامش و ثبات به بازار است. ثبات و آرامش نیز به منزله ثبات نرخ ارز حداقل در یک بازه زمانی ۶ ماهه و یک ساله است.اگر دولت و وزارتخانه‌ها می‌خواهند بخشنامه‌ای صادر کنند، این بخشنامه بر اساس ضوابط باشد و پیشنهاد این است که در حوزه صادرات نهایت حمایت از فعالان صورت گیرد.بازنگری در سیاست‌های پولی، بانکی و مالی کشور نیز مورد دیگری است که باید مورد توجه دولت سیزدهم قرار گیرد.دولت باید از دیوان سالاری فاصله بگیرد و به سمت کوچک شدن حرکت کند. احیای جایگاه بخش خصوصی به این امر کمک شایانی می‌کند.قیمت گذاری دستوری صد در صد غلط است مگر در مواردی که دولت ارز یا رانتی را در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌دهد./ مهرHamfekran.com


@Agahmoshaver

انتهای خبر

0
0