بورس پلنر
1399/08/11
14:03
📌ارزش معاملات خرد بورس تهران (11آبان): 4961 میلیارد تومان خالص تغییر مالکیت بورس: 764 میلیارد تومان حقیقی به حقوقی ۹۹/۸/۱۱ @bourse_planner1

📌ارزش معاملات خرد بورس تهران (۱۱آبان): ۴۹۶۱ میلیارد تومانخالص تغییر مالکیت بورس: ۷۶۴ میلیارد تومان حقیقی به حقوقی۹۹/۸/۱۱@bourse_planner۱انتهای خبر

0
0