بولتن اقتصادی
1399/12/03
11:17
افق برجام روشن است آناتولی آنتونوف، سفیر روسیه در آمریکا : 🔹نسبت به پیشرفت در توافق هسته ای ایران در دوران ریاست جمهوری جو بایدن امیدوارم و افق آ...

افق برجام روشن استآناتولی آنتونوف، سفیر روسیه در آمریکا :🔹نسبت به پیشرفت در توافق هسته ای ایران در دوران ریاست جمهوری جو بایدن امیدوارم و افق آن را روش می بینم.🔹من روی همکاری عملی در یکسری از عرصه ها از جمله توافق هسته ای ایران حساب می کنم.🔹 طرف روسی پیشتر درخواست هایی را برای سازماندهی اولین تماس ها به دولت جدید کاخ سفید ارسال کرده است.🔹 یک هفته پیش با واکسن شرکت آمریکایی مدرنا علیه ویروس کرونا واکسینه شدم. روسیه مسئله واکسن را سیاسی نمی کند

انتهای خبر

0
0