اخبار شرکت‌ها و مجامع بورسی
1399/11/12
19:03
❇️ شرکت بازار پایه ای با اعلام قرارداد مهم برای دو روز از تابلو رفت ☑ ماشین سازی نیرو محرکه از قرارداد انعقاد راه اندازی خط رنگ بدنه اسکانیا با ش...

❇️ شرکت بازار پایه ای با اعلام قرارداد مهم برای دو روز از تابلو رفت
☑ ماشین سازی نیرو محرکه از قرارداد انعقاد راه اندازی خط رنگ بدنه اسکانیا با شرکت غیر بورسی خبر داد و برای دو روز کاری با توقف نماد روبرو شد. به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شرکت ماشین سازی نیرو محرکه از قرارداد انعقاد راه اندازی خط رنگ بدنه اسکانیا با شرکت غیر بورسی خبر داد و برای دو روز کاری با توقف نماد روبرو شد. براین اساس، "تمحرکه" اعلام کرد: با شرکت وزنه (سهامی خاص) قرارداد راه اندازی خط رنگ بدنه اسکانیا به مبلغ ۵۱۶ میلیون تومان منعقد کرده است. تاریخ شروع قرارداد مصادف با دریافت چک پیش پرداخت بوده و نحوه تسویه ۳۰ درصد بصورت پیش پرداخت و الباقی متناسب با پیشرفت کار و طبق صورت وضعیت ارسالی از سوی پیمانکار و تاییده کارفرما انجام می شود. بنابراین گزارش، شرکت ماشین سازی نیرو محرکه با سرمایه اسمی ۱۲.۱ میلیارد تومانی در تابلو زرد بازار پایه فرابورس حضور دارد.⏺⏺⏺⏺⤵⤵️⤵️⤵️


📣کانال اخبار مجامع

انتهای خبر

0
0