نبض بازار بورس تهران (بازیگران بورس)
1399/08/11
10:50
واقعا فک میکنید اگه بازار قرار بود بعد انتخابات امریکا ریزش بزرگی داشته باشه امروز میتونستید سهم بفروشید؟ کمی باهوش تر باشید فردا بازار به مراتب ب...

واقعا فک میکنید اگه بازار قرار بود بعد انتخابات امریکا ریزش بزرگی داشته باشه امروز میتونستید سهم بفروشید؟کمی باهوش تر باشید فردا بازار به مراتب بهتری نسبت به امروز خواهیم داشت تمام هیجان بازار امروز بر طرف میشود و نیمه دوم بازار افزایش تقاضا خواهیم داشت

انتهای خبر

0
0