بتاسهم
1399/09/06
07:23
#پلاسک پیرو گزارش منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر افزايش سرمايه شرکت پلاسکوکار سايپا به استحضار می رساند مقرر گرديد گزارش توجيهي افزايش سرمايه از...

#پلاسک پیرو گزارش منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر افزایش سرمایه شرکت پلاسکوکار سایپا به استحضار می رساند مقرر گردید گزارش توجیهی افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران توسط امور مالی شرکت تهیه و نتیجه گزارش مذکور در جلسه آتی هیات مدیره مورد بحث و بررسی قرار گیرد


انتهای خبر

0
0