همفکران
1401/03/04
09:33
#مجمع #قاسم 📌 ادامه گزارش همفکران از مجمع عمومی عادی قاسم ✅ افزایش قیمت ها از یک لحاظ به نفع شرکت های پخش است، چرا که این شرکت ها درصد ثابتی ا...

#مجمع


#قاسم📌 ادامه گزارش همفکران از مجمع عمومی عادی قاسم
✅ افزایش قیمت ها از یک لحاظ به نفع شرکت های پخش است، چرا که این شرکت ها درصد ثابتی از قیمت کالا را دریافت می‌کند و هر میزانی که افزایش نرخ روی محصولات اعمال شود مقدار عددی دریافتی شرکت های پخش نیز افزایش می یابد.✅ شرکت های پخش پس از افزایش نرخ با کاهش فروش همراه هستند. از همین رو در ابتدای امر این شرکت ها سعی دارند با فروش مویرگی بیشتر مشتری های بیشتری، کاهش مقداری فروش در ابتدای افزایش نرخ محصولات را جبران کنند.✅ سیاست های شرکت در سبد کالایی به سمت کالاهای اساسی متمایل شده و برنج و روغن و قند و شکر را به سبد محصولات خود اضافه کرده ایم تا کاهش فروش اقلام غیر اساسی که با افزایش قیمت با کاهش فروش همراه می شوند، جبران شود.✅ حاشیه سود در کالاهای اساسی حدود ۱۰ تا ۱۱ درصد است اما در کالاهای غیر اساسی این حاشیه سود بیشتر است.✅ در خصوص حقوق و دستمزد حقوق دستور وزارت کار ملزم به افزایش حقوق پایه بوده‌ایم اما همواره معتقدیم که اگر افزایش فروش بر اساس تغییر عملیات شرکت باشد به راحتی این هزینه‌ها پوشش داده خواهد شد.✅ پیش بینی می شود در سال مالی جدید حدود ۲۰۰ فروشگاه مینو مال یا پیوند را راه اندازی کنیم.✅ لازم به ذکر است در خصوص موضوع دریافت مطالبات شرکت که تهاتر شد، این تهاتر به صورت مالیاتی بوده است.
Hamfekran.com


@Agahmoshaverانتهای خبر

0
0