آواتحلیل
1399/10/29
11:00
#بررسی_گزارش_کدال #آریا ✅ شرکت در 9 ماهه ابتدای سال 99 در حدود 72113 میلیارد ريال سود خالص شناسایی کرده(معادل 7866ریال به ازای هر سهم) که نسبت به ...

#بررسی_گزارش_کدال #آریا✅ شرکت در ۹ ماهه ابتدای سال ۹۹ در حدود ۷۲۱۱۳ میلیارد ریال سود خالص شناسایی کرده(معادل ۷۸۶۶ریال به ازای هر سهم) که نسبت به مدت مشابه سال مالی قبل ۱۳۱ درصد رشد داشته است.✅ فروش شرکت در ۹ ماه ابتدایی سال بالغ بر ۱۱۵۱۸۴ میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۸ درصد رشد داشته است. همچنین میزان فروش شرکت در پاییز بالغ بر ۵۴۴۵۰ میلیارد ریال بوده که نسبت به فصل تابستان ۴۸ درصد رشد را نشان می دهد.✅ حاشیه سود ناخالص شرکت در پاییز با ۵ درصد افزایش نسبت به فصل تابستان همراه بوده و به ۵۹ درصد رسیده است.آخرین قیمت سهم برابر با ۷۹۳۱۰ ریال بوده و در ۳ ماه گذشته، ۶ درصد کاهش داشته است.انتهای خبر

0
0