کدال۳۶۰
1401/02/28
20:39
#داسوه #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - عرضه اولیه شرکت داروسازی دانا- گروه ب) منتهی به سال مالی 1401/12/29 شرکت داروسازی اسوه شرح...

#داسوه


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - عرضه اولیه شرکت داروسازی دانا- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ شرکت داروسازی اسوهشرح رویداد:


شرکت داروسازی اسوه به میزان ۵ درصد از سهام در اختیار شرکت داروسازی دانا ، به تعداد ۵,۰۰۷,۷۰۹ سهم با ارزش واگذاری ۱۴۰,۸۲۲ میلیون ریال را در تابلو معاملات فرابورس عرضه نموده است که سود حاصل از واگذاری آن پس از کسر بهای تمام شده (به مبلغ ۲,۷۷۲ میلیون ریال) و مخارج انتقال، مبلغ ۱۳۶,۹۳۹ میلیون ریال می باشد و در صورت عرضه مجدد توسط بازارگردان، اطلاع رسانی خواهد شد.
۱۴۰۱-۰۲-۲۸ ۲۰:۳۹:۴۷ (۸۸۳۰۰۷)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0