آواتحلیل
1400/09/07
09:00
#بررسی_گزارش_کدال #شپدیس ✅فروش شرکت در آبان ماه حدود 2727.7 میلیارد تومان بوده که نسبت به مهر 16% افزایش داشته است. سال مالی شرکت منتهی به 31 شهری...

#بررسی_گزارش_کدال #شپدیس✅فروش شرکت در آبان ماه حدود ۲۷۲۷.۷ میلیارد تومان بوده که نسبت به مهر ۱۶٪ افزایش داشته است. سال مالی شرکت منتهی به ۳۱ شهریور ماه می باشد.✅مقدار تولید و فروش اوره در آبان به ترتیب برابر با ۲۸۰،۲۷۲ و ۲۸۲،۲۷۴ تن بوده که مقدار تولید ۱٪ کاهش اما مقدار فروش ۱۷٪ نسبت به مهر ماه رشد داشته است.✅نرخ فروش اوره در آبان ماه به طور متوسط حدود ۸.۹ میلیون تومان بوده است که تقریبا بدون تغییر نسبت به مهر ماه بوده است.✅مجموع فروش شرکت از ابتدای سال مالی تا کنون به رقمی بالغ بر ۵۰۷۴.۶ میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال مالی قبل ۷۱٪ درصد رشد را نشان می دهد.آخرین قیمت سهم برابر با ۱۸۰۷۰ تومان بوده و در یک ماه گذشته ۱ درصد افت داشته است.انتهای خبر

0
0