بورس آموز
1399/08/11
14:27
✅💰 پولداران حقیقی امروز چه سهم هایی خریدند : #فیلتر_حقیقی #پول_سنگین 🔺️یک حقیقی #شغدیر به ارزش 2 میلیاردو 700 🔺️ یک حقیقی #کساوه به ارزش 1 می...

✅💰 پولداران حقیقی امروز چه سهم هایی خریدند :#فیلتر_حقیقی


#پول_سنگین🔺️یک حقیقی #شغدیر به ارزش ۲ میلیاردو ۷۰۰🔺️ یک حقیقی #کساوه به ارزش ۱ میلیاردو ۶۵۰🔺️ یک حقیقی #مادیرا به ارزش ۲ میلیاردو ۶۸۰🔺️ یک حقیقی #کوثر به ارزش ۱ میلیاردو ۶۹۰🔺️یک حقیقی #وارس به ارزش ۲ میلیاردو ۴۶۰🔺️یک حقیقی #قزوین به ارزش ۱ میلیاردو ۶۵۰⚡️⚡️بورسآموز را دنبال کنید

انتهای خبر

0
0