بااقتصاد
1400/06/22
19:58
نماد «برکت» بیشترین ارزش معاملات بازار را کسب کرد

نماد برکت از گروه صنعت دارو با داد و ستد بیش از ۵۲ میلیون سهم به ارزش بیش از ۲۱۱ میلیارد تومان توانست بیشترین ارزش معاملات بازار را از آن خود کند.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، نماد برکت از گروه صنعت دارو با داد و ستد بیش از ۵۲ میلیون سهم به ارزش بیش از ۲۱۱ میلیارد تومان توانست بیشترین ارزش معاملات بازار را از آن خود کند.


بررسی جریان ورود و خروج نقدینگی در این نماد نشان می‌دهد که میانگین خرید هر کد حقیقی ۱۸ میلیون و میانگین فروش نیز ۲۴ میلیون تومان بوده است. برآیند نقدینگی نشان می‌دهد که حقیقی‌ها حدود ۲۳ میلیارد تومان از این نماد خارج کرده‌اند.


بعد از برکت نمادهای شبندر و فولاد به ترتیب با ۱۳۰ و ۱۰۷ میلیارد تومان توانستند بیشترین ارزش معاملات بازار را به خود اختصاص دهند.


انتهای خبرانتهای خبر

0
0