بورس۲۴
1401/04/01
21:22
معدنی سنگ آهن آک کهور در تالار حراج باز کنسانتره سنگ آهن عرضه می کند

بورس ۲۴؛معدنی سنگ آهن آک کهور در صدد این است کنسانتره سنگ آهن در تالار حراج باز به مقدار ۱۰ هزار تن با قیمت هر تن ۲ میلیون تومان عرضه کند.تاریخ عرضه ۴ تیر ماه ۱۴۰۱ تعیین شده است.

معدنی سنگ آهن آک کهور در تالار حراج باز کنسانتره سنگ آهن عرضه می کند

بورس۲۴ ؛معدنی سنگ آهن آک کهور در صدد این است کنسانتره سنگ آهن در تالار حراج باز به مقدار ۱۰ هزار تن با قیمت هر تن ۲ میلیون تومان عرضه کند.تاریخ عرضه ۴ تیر ماه ۱۴۰۱ تعیین شده است.


کالا
انتهای خبر

0
0