نوآوران امین
1401/03/24
21:04
ملی سرب و روی ایران(#فسرب) صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی شده) ✅ افزایش 27 درصدی درآمدهای عملیاتی 12 ماهه 1400 در مقایسه ب...

ملی سرب و روی ایران(#فسرب)


صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)✅ افزایش ۲۷ درصدی درآمدهای عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۴۰۰ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۴,۹۰۴,۴۸۲ میلیون ریال به مبلغ ۶,۲۲۱,۲۵۰ میلیون ریال رسیده است)


⭕️کاهش ۲۳ درصدی سود خالص ۱۲ ماهه ۱۴۰۰ و تحقق سود ۹۹ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0