بورس امروز
1399/09/18
14:17
‌‌❇ میزان استخراج سرب و روی از سطح ۶۵۵.۸ هزار تن گذشت 🔹میزان استخراج سرب وروی در هشت ماهه امسال به رقم ۶۵۵ هزار و ۸۵۰ تن رسید که در مقایسه با مدت ...

❇ میزان استخراج سرب و روی از سطح ۶۵۵.۸ هزار تن گذشت🔹میزان استخراج سرب وروی در هشت ماهه امسال به رقم ۶۵۵ هزار و ۸۵۰ تن رسید که در مقایسه با مدت مشابه پارسال افت یک درصدی دارد.🔗 ادامه ی مطلب...🆔انتهای خبر

0
0