نوآوران امین
1399/08/25
11:18
✅ #صف_معاملات صف خرید و فروش سهام (بورسی و فرابورسی) بر اساس تعداد و ارزش قیمتی عرضه و تقاضا در لحظه انتشار تصویر. 1399/08/25 11:18 http://market....

✅ #صف_معاملات


صف خرید و فروش سهام (بورسی و فرابورسی) بر اساس تعداد و ارزش قیمتی عرضه و تقاضا در لحظه انتشار تصویر.


۱۳۹۹/۰۸/۲۵ ۱۱:۱۸


http://market.nadpco.com
۱۰ درصد بازار صف خرید و ۴۴ درصد بازار صف فروشانتهای خبر

0
0