کانال کدال
1399/08/13
00:48
📊 نماد : فروس 📑 عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت - (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ...

📊 نماد : فروس📑 عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت - (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارایه خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰🏭 شرکت : فروسیلیس ایران✍🏻 موضوع افشاء: دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارایه خدمات - گروه الف📋شرح: ۱- قیمت فوق جهت هر کیلو تعیین شده است. ۲- بر اساس مجوز انجمن صنفی کارفرمایان صنایع فروآلیاژ ، در صورت فروش محصول بصورت بسته بندی ، مبلغ ۱.۰۰۰ ریال به مبلغ فوق اضافه می گردد. ۳- اعمال افزایش نرخ ها بر اساس مجوز هیات مدیره انجام می شود.
📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


#فروس #افشای_اطلاعات ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆۱۳۹۹/۰۸/۱۲ ۱۵:۳۴:۲۱ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔:انتهای خبر

0
0