اقتصاد آنلاین
1399/10/09
15:52
📌کلیات بودجه ۱۴۰۰ در جلسه کمسیون تلفیق با ۲۳رای موافق.۱۹ مخالف و یک ممتنع تصویب شد

📌کلیات بودجه ۱۴۰۰ در جلسه کمسیون تلفیق با ۲۳رای موافق.۱۹ مخالف و یک ممتنع تصویب شد
انتهای خبر

0
0