حامیان بورس ایران
1401/03/30
12:19
✅ #خزامیا افشای اطلاعات با اهمیت نوع الف روی کدال ( دریافت مجوز افزایش نرخ فروش ) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 🔸میانگین افزایش نرخ : ۳۶ درصد 🔸م...

✅ #خزامیاافشای اطلاعات با اهمیت نوع الف روی کدال ( دریافت مجوز افزایش نرخ فروش ) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹🔸میانگین افزایش نرخ : ۳۶ درصد🔸مرجع صدور مجوز : معاونت امور صنایع وزارت صمتانتهای خبر

0
0