پایگاه خبری انتخاب
1401/05/31
17:43
میرسلیم: 🔹واردات خودرو توسط خودروسازان داخلی ایرادی ندارد 🔹خودرو ملی می‌تواند رضایت جامعه را کسب کند جزئیات در 👇👇 https://www.entekhab.ir/002tqQ...

میرسلیم:


🔹واردات خودرو توسط خودروسازان داخلی ایرادی ندارد🔹خودرو ملی می‌تواند رضایت جامعه را کسب کندجزئیات در 👇👇


https://www.entekhab.ir/۰۰۲tqQ


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0