اتاق فکر بورسی
1399/09/15
10:32
#وساپا و صف خرید 10 میلیونی وقتی روند صعودی اتفاق می افتد ،فارغ از نوسانات مقطعی ،با گذر زمان رشد قیمت ها اتفاق می افتد...

#وساپا و صف خرید ۱۰ میلیونی


وقتی روند صعودی اتفاق می افتد ،فارغ از نوسانات مقطعی ،با گذر زمان رشد قیمت ها اتفاق می افتد...انتهای خبر

0
0