کارگزاری آبان
1400/05/12
08:55
📈صف فروش وسخراج 30 میلیون سهم وسخراش 19 میلیون سهم غویتا 18 میلیون سهم فجر 15 میلیون سهم خنصیر 13 میلیون سهم

📈صف فروش


وسخراج ۳۰ میلیون سهم


وسخراش ۱۹ میلیون سهم


غویتا ۱۸ میلیون سهم


فجر ۱۵ میلیون سهم


خنصیر ۱۳ میلیون سهم
انتهای خبر

0
0