شکارچی سهام
1399/08/22
11:48
📌#خبر 🔸️صندوق #پالایش 🔸️سدیدی عضو هیات مدیره شرکت بورس: «صندوق پالایش یکم منفی باز نخواهد شد؛ سیاست گذار تدبیری خواهد کرد، که این صندوق با بازدهی...

📌#خبر


🔸️صندوق #پالایش🔸️سدیدی عضو هیات مدیره شرکت بورس:«صندوق پالایش یکم منفی باز نخواهد شد؛ سیاست گذار تدبیری خواهد کرد، که این صندوق با بازدهی منفی باز نشود»منبع: گفتگوی زنده خبریانتهای خبر

0
0