کدال۳۶۰
1400/07/04
11:59
#غگیلا آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه آگهی ثبت #تصمیمات_مجمع عادی سالیانه #دوره_12_ماهه منتهی به 1400/12/29 شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان با ف...

#غگیلا


آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانهآگهی ثبت #تصمیمات_مجمع عادی سالیانه #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان با فایل های پیوست منتشر شد۱۴۰۰-۰۷-۰۴ ۱۱:۵۹:۴۳ (۷۹۹۵۰۰)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0