کدال۳۶۰
1400/04/13
09:11
#مادیرا معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت صنايع ماشينهاي اداري ايران - نماد: ماديرا(ماديران) 1...

#مادیرا


معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیرهمعرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران - نماد: مادیرا(مادیران)۱۴۰۰-۰۴-۱۳ ۰۹:۱۱:۵۸ (۷۶۶۵۲۱)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0