بتاسهم
1399/09/19
16:33
برکت افزایش سرمایه میدهد #برکت پيشنهاد هيئت مديره به مجمع عمومي فوق العاده در خصوص افزايش سرمايه درصد افزایش سرمایه: ۱۷ درصد محل تامین: مطالبات ...

برکت افزایش سرمایه میدهد


#برکت پیشنهاد هییت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه


درصد افزایش سرمایه: ۱۷ درصد


محل تامین: مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدیانتهای خبر

0
0