بولتن اقتصادی
1399/10/10
10:11
مدیر کل دفتر تامین مالی و پشتیبانی تولید وزارت صمت: ▫️عملیاتی شدن اوراق گام در زنجیره قطعات خودرو کلید خورد/ ضرورت مشارکت فعال و مؤثر واحدهای تولی...

مدیر کل دفتر تامین مالی و پشتیبانی تولید وزارت صمت:▫️عملیاتی شدن اوراق گام در زنجیره قطعات خودرو کلید خورد/ ضرورت مشارکت فعال و موثر واحدهای تولیدی خودرو و قطعه سازی▫️ نعمت اله شهبازی در نشست هماهنگی برای عملیاتی نمودن اوراق گام جهت کمک به تامین مالی زنجیره قطعات خودرو با حضور مدیران انجمن ها و صنایع قطعه ساز و خودروساز بیان کرد: مشارکت فعال و موثر واحدهای تولیدی خودرو و قطعه سازی برای استفاده از اوراق گام در کنار سایر روشهای مرسوم جهت تقویت تامین مالی زنجیره تولید ضروری است.

انتهای خبر

0
0