نوآوران امین
1399/08/28
13:04
لیزینگ پارسیان(#ولپارس) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به 1399/07/30 (حسابرسی نشده) ✅ افزایش 63 درصدی درآمد حاصل از عملی...

لیزینگ پارسیان(#ولپارس)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ (حسابرسی نشده)✅ افزایش ۶۳ درصدی درآمد حاصل از عملیات لیزینگ ۹ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۶۶۰,۶۰۹ میلیون ریال به مبلغ ۱,۰۷۵,۸۲۸ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۳۳ درصدی سود خالص ۹ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق سود ۲۷۶ ریالی به ازاء هر سهم (از مبلغ ۴۱۴۲۰۳ میلیون ریال به مبلغ ۵۵۱۱۱۸ میلیون ریال رسیده است)تحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0