بتاسهم
1399/11/14
11:41
#زفکا ،پیش بینی درآمد هرسهم شرکت کشت ودامداری فکا (سهامی عام) در سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399 مبلغ 2782ریال می باشد.

#زفکا ،پیش بینی درآمد هرسهم شرکت کشت ودامداری فکا (سهامی عام) در سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ مبلغ ۲۷۸۲ریال می باشد.


انتهای خبر

0
0