مجید سلطانی
1399/09/05
10:39
#شستا منفی های این سهم را خودتان بررسی کنید. سهم نقدشوندگی خوبی داره و اصلاح عظیمی داشته. چند روزیست حجم سنگین خورده و سودسازی و بنیاد عالی هم داره...

#شستا منفی های این سهم را خودتان بررسی کنید. سهم نقدشوندگی خوبی داره و اصلاح عظیمی داشته. چند روزیست حجم سنگین خورده و سودسازی و بنیاد عالی هم داره. شاید خرید در چند گام و سهامداری بهترین استراتژی در این سهم باشه.


انتهای خبر

0
0