کارگزاری آبان
1399/08/19
15:31
وزارت صمت: بانکها به ۳۰رشته فعالیت که ظرفیت اشباع دارند، وام ندهند.

وزارت صمت: بانکها به ۳۰رشته فعالیت که ظرفیت اشباع دارند، وام ندهند.
انتهای خبر

0
0