بتاسهم
1399/10/10
13:28
#کویر با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوز DPM-IOP-99A-053 مورخ 1399/04/24و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده 1399/01/10 و صورتجلسه هیئ...

#کویر با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوز DPM-IOP-۹۹A-۰۵۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ و صورتجلسه هییت مدیره مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ با توجه به افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۳,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ، تعداد ۷,۰۰۵,۷۰۷,۴۵۵ سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد ۱۹۴,۲۹۲,۵۴۵ سهم ۱۰۰۰ ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد.


مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ لغایت تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۳انتهای خبر

0
0