کانال کدال
1399/11/08
15:33
📊 نماد: تشتاد 📑 موضوع: آگهی ثبت تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ 🏭 شرکت: صنایع تولیدی اشتاد ایران 📋 مش...

📊 نما د : تشتاد📑 موضوع: آگهی ثبت تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰🏭 شرکت : صنایع تولیدی اشتاد ایران
📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه


➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


#تشتاد #تصمیمات_مجمع ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆 ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ ۱۳:۲۴:۲۲ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔:انتهای خبر

0
0