بورس نامه
1399/10/08
08:51
تعلیق نماد معاملاتی #وتجارت به اطلاع فعالین محترم بازار می رساند؛ طبق اطلاعیه منتشره در تارنمای کدال به نشانی codal.ir جهت بررسی وضعیت اطلاعاتی ناش...

تعلیق نماد معاملاتی #وتجارت به اطلاع فعالین محترم بازار می رساند؛ طبق اطلاعیه منتشره در تارنمای کدال به نشانی codal.ir جهت بررسی وضعیت اطلاعاتی ناشر، نماد معاملاتی شرکت بانک تجارت (وتجارت۱) حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ تعلیق شد.


انتهای خبر

0
0