پایگاه خبری انتخاب
1399/11/12
11:19
♦️بنیاد سوئیسی به جای ایران پروژه نجات طاق کسری را بر عهده گرفت 🔹ایران با بازی بوروکراسی فرصت مرمت و حفاظت از مهم‌ترین اثر ساسانی خارج از مرزها را...

♦️بنیاد سوییسی به جای ایران پروژه نجات طاق کسری را بر عهده گرفت🔹ایران با بازی بوروکراسی فرصت مرمت و حفاظت از مهم‌ترین اثر ساسانی خارج از مرزها را از دست داد و وزارت فرهنگ عراق پروژه نجات طاق کسری را به بنیاد سوییسی و دانشگاه پنسیلوانیا واگذار کردجزییات در 👇👇


entekhab.ir/۰۰۲Vti


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0